“GEZONDHEIDSKLACHTEN KUNNEN MEERDERE OORZAKEN HEBBEN EN….

ZELFS ONTSTAAN DOOR PROBLEMEN VANUIT HET MONDGEBIED”

Als we naar de mond kijken kunnen we zien dat via die opening van het lichaam de vloeistoffen, de vaste stoffen en de micro-organismen van buiten ons lichaam naar binnenkomen.

Vanuit dat mondgebied moeten we 24 uur per dag kunnen beschikken over een verdediging afkomstig van onze eigen bacteriën. Wanneer deze, voor ons voor het leven onmisbare micro-organismen die ook ziekten en plagen kunnen veroorzaken, binnenkomen moeten we kunnen beschikken over een zo gunstig mogelijk verdedigingsmechanisme(afweer).

De kracht waarmee we dat kunnen doen komt voort uit onze geestelijke en lichamelijke energie.

Onze energie (QI) stroomt, volgens de Chinese geneeskunde, door een netwerk van energiebanen (meridianen) en passeert ook al onze tanden en kiezen.

Wanneer er een energie afname is van een bepaalde meridiaan, kan er een verminderde verdediging(weerstand) ontstaan van de tand en/of kies die met die meridiaan verbonden is.

Een voorbeeld: wanneer de energie stroom blijvend wordt belemmerd door een opgevuld wortelkanaal in de eerste twee kiezen links en/of rechts in de onderkaak, die alle zijn verbonden met de dikke darm/long meridiaan, kan dat uiteindelijk een gezonde darmflora verstoren.

PREVENTEST

Met behulp van een Preventest meting kan de relatie tussen tanden/kiezen enerzijds en organen anderzijds worden vastgelegd.

Zo kan worden gekeken of aandoening(en) vanuit het mondgebied invloed hebben op andere fysieke klachten elders in het lichaam. Bij een verzwakte weerstand is het mogelijk dat tanden en/of kiezen, via hun relatie met de organen, chronische ziektes creëeren.
Belangrijk is het in kaart brengen van tanden en kiezen waarbij een *wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd. Dit zijn in wezen “dode” tanden die een stille broedplaats kunnen worden van bacteriën, soms pas tientallen jaren later. Maar ook een (chronische) ontsteking van een levend deel van een tand/kies (pulpitus) kan uiteindelijk vervelende gezondheidsproblemen geven.

Middels een Preventest meting kan gekeken worden naar de inwerking die tandheelkundig (vul)materiaal op het lichaam heeft.
Vaak blijkt dat, behalve ontstekingen, ook het amalgaam (mede) een veroorzaker kan zijn van chronische ziektes.

Deze vorm van diagnostiek opent dus een mogelijkheid  om de verstorende factoren  individueel in kaart te brengen:
 • amalgaamvullingen
 • wotelkanaalbehandelingen
 • knarsen/persen
 • implantaten
 • tand-orgaan relaties
 • en de daaruit voortkomende (chronische) tandvleesontsteking ontstekingen.

Maar ook bij niet begrepen chronische ontstekingen, elders in het lichaam, moet aan de mond gedacht worden.

 • bloedend tandvlees
 • regelmatig terugkerend tandsteen
 • pijnsymptomen
 • allergieën
 • hormonale en stofwisselingsproblemen,
 • chronische vermoeidheid

MINDLINK

Een Mindlink- meting wordt met name ingezet voor vraagstukken op emotioneel gebied. Vanuit een preventest meting kan naar voren komen dat een fysiek probleem een onderliggende emotionele oorzaak heeft.

Bijvoorbeeld onze eerste grote kies linksboven, staat op de meridiaan van de maag, de schildklier en de milt.

De (negatieve) emotie van de maag en milt is te veel piekeren; iets kan blijkbaar niet verkropt worden. Dit kost veel energie en kan ten koste gaan van de weerstand van die kies, wat de kies weer gevoeliger maakt voor gaatjes.
Ook reparaties in onze mond kunnen invloed hebben op de rest van ons lichaam en psyche. (als tanden konden kiezen, auteur Michèle Caffin, kaakchirurg)

BELANGRIJK OM TE WETEN:

De mond als onderdeel van het gehele lichaam kan een sluimerende emotie, fysiek of emotioneel, tijdens of na de behandeling als een ‘nieuwe’ stresssituatie ervaren.
Deze ‘nieuwe’ stresssituatie kan als het ware een eerdere emotie weer werkzaam maken en zo een reflexmatige reactie uitlokken.
Deze vrijkomende emotionele lading, die stress kan veroorzaken in het centraal
zenuwstelsel en zo effect kan hebben op het hormonale systeem, is instaat een tandheelkundige behandeling en/of genezing negatief te beïnvloeden.

WANNEER is een meting op de MindLink/Preventest gewenst;

– als er tijdens of na een tandheelkundigebehandeling een gevoelige emotie vrijkomt die zo’n stress effect veroorzaakt dat het genezing en/of verdere behandelingen negatief kan beïnvloeden.
– als onbegrepen of chronische klachten een relatie kunnen hebben met het mondgebied.
-als het wenselijk is inzicht te krijgen van de inwerking die (vul)materialen, wortelkanaalbehandelingen, implantaten en (zware)metalen op het lichaam kunnen hebben.
-als ten gevolge van medicijngebruik een aangepaste tandheelkundigebehandeling noodzakelijk is
-als ten gevolge van medicijngebruik de speekselproductie is verminderd
-als er pijnklachten en/of allergische reacties zijn ontstaan of intensiever zijn geworden na een tandheelkundigebehandeling.
-als tandsteen regelmatig terugkomt
-als tandvleesontsteking regelmatig terugkomt

WAAROM is een meting op de MindLink/Preventest raadzaam:

– gedurende een tandheelkundig behandeltraject kan rekening worden gehouden met de geteste programmerende blokkade (zie uitleg meeting MindLink)
– met behulp van de Preventest meting kan een mogelijke relatie tussen een *mondaandoening en of tand problemen enerzijds en organen anderzijds worden gelegd. De hieruit voortkomende uitkomst is een aanvulling die nodig kan zijn om tot een holistisch behandeladvies te komen (zie uitleg meting Preventest).
– als blijkt dat bepaalde medicijnen (dat kunnen ook medicijnen zijn die zonder recept verkrijgbaar zijn) invloed hebben op de gezondheid van de mond kan door middel van een meting gekeken worden of de ongewenste bijwerkingen verminderd kunnen worden. Door (tijdelijk) gebruik te maken van bepaalde mineralen, vitamines, spoorelementen en/of homeopatische middelen kunnen niet bedoelde, uit medicijnen voortkomende, neveneffecten worden verminderd of opgeheven, wat bijdraagt aan een succesvolle behandeling.

TESTMETHODE:

De MindLink/Preventest, ontwikkeld door dr. Lechner, arts en tandarts, is erop gericht onbegrepen klachten en weggestopte negatieve ervaringen op te sporen.
Met als uitgangspunt dat deze informatie is opgeslagen in de vorm van spierspanning, wordt gebruikgemaakt van de armlengte – reflextest volgens R. van Assche en een Tesla transformator. Hiermee kan worden vastgesteld welke prikkels onze levensenergie verhogen of verzwakken. Met andere woorden, onze spieren zijn afhankelijk van de reactie van het zenuwstelsel die sensorische informatie, afkomstig van de huid, gewrichten en de spieren, verwerkt. Zodra we vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam ‘schadelijke’ informatie ontvangen verslappen onze spieren. Andersom worden onze spieren krachtiger zodra er iets ‘geneeskrachtig’ in de buurt is. Dit inspirerende en uitdagende beeld, dat er van uitgaat dat de mens niet alleen uit materie maar ook uit dynamische energievelden bestaat, begon toen dr. George Goodheart als eerste begon te experimenteren met fysiologische bewegingsleer (kinesiologie). 10 jaar later ontdekte dr. John Diamond dat spieren ook reageren op emotionele en intellectuele prikkels.

De MindLink/Preventest kan gezien worden als een behandelmethode die andere therapieën/behandelingen versterkt.
Een MindLink behandeltraject kan volstaan met drie testen.
In een uitzonderlijke situatie mogelijk meer.
Een Preventest kan beperkt worden tot één test.

De Preventest en de Mindlink zijn persoonlijk, aanvullend en ondersteunend bedoeld.
Een test vervangt geen medisch advies, voorgeschreven behandeling of medicatie.
Het is dan ook ten aller tijden uw eigen verantwoordelijkheid via uw reguliere tandarts, arts of specialist onderzoek te laten doen, want dit systeem is er niet op gericht te traceren of “ziektes” aanwezig zijn.

TARIEVEN:

De kosten van het eerste MindLink/Preventest consult bedraagt €125.-
Een vervolgtest kost €65.-
Kortconsult (20 min) €35.-

Voor kinderen tot 14 jaar €70.-

Het afnemen van de eerste test neemt circa 90 minuten in beslag inclusief de bespreking, een vervolgtest duurt ongeveer 50 minuten.

Neem aub contact met mij op

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Print Friendly, PDF & Email
Privacy Policy